Stipendier

Stipendier


Se stipendiaterna 2021

NUABs Stipendier 2021: Roslagen Kan

NUAB har beslutat att dela ut fyra stipendier fördelade med var sitt inom de fyra områdena inom Norrtälje kommun där huvudorterna är Norrtälje, Rimbo, Älmsta och Hallstavik. Detta som ett led i 50- årsfirandet av kommunsammanslagningen 1971.

Stipendierna kan ges på belopp upp till 25.000 kronor vardera.

NUAB är ett bolag som ska bidra till en positiv utveckling av Norrtälje kommun. Samhällsfrågor, infrastruktur och förutsättningarna för näringslivet är de grundläggande frågorna för NUAB. Bland aktieägarna finns små och stora företag, organisationer och privatpersoner som är intresserade av kommunens/regionens utveckling.

Kriterier för stipendierna

Stipendiet kan gå till en eller flera personer eller till ett företag, en företagarorganisation, förening eller sammanslutning verksamma inom Norrtälje kommun.

Pristagarna ska presentera en idé, en insats eller ett projekt som främjar och utvecklar företagandet och näringslivet i området. Insatsen/projektet kan beröra ett eller flera av områdena eller hela kommunen. Insatsen/projektet ska bedömas vara genomförbart i närtid.

Stipendiater 2021

Camilla Olsson

Väddö, Stabby Korv – Lokalproducerat

https://youtu.be/a8cIMEnT_Tk

Pascal Letter

Norrtälje, Stadsbruk Roslagen – Gröna entreprenörer

https://youtu.be/6w4raf79GlQ

Louise Odö

Väddö, Stabby Korv – Lokalproducerat

https://youtu.be/HLfslZphqQk

”Nuabs idé med stipendierna är att stimulera till nytt företagande och att premiera en idé, en insats eller ett projekt som främjar och utvecklar företagandet och näringslivet”, säger Nuabs ordförande Tomas Ackelman.

”Projektet kan beröra viss del av eller hela kommunen. Insatsen/projektet ska bedömas vara genomförbart i närtid. Stipendiet kan gå till en eller flera personer eller till ett företag, en företagarorganisation, förening eller sammanslutning verksamma inom Norrtälje kommun.”

 

NUAB är ett bolag som ska bidra till en positiv utveckling av Norrtälje kommun. Samhällsfrågor, infrastruktur och förutsättningarna för näringslivet är de grundläggande frågorna för NUAB. I nätverket finns små och stora företag, organisationer och privatpersoner som är intresserade av kommunens/regionens utveckling.

Stipendierna ska ses som ett inslag i 50 årsfirandet av kommunsammanslagningen år 1971.

Juryn bestående av Tomas Ackelman, Tommy Kårlin och Lena Norman från Nuab samt Bino Drummond, kommunstyrelsens ordförande och Carl Juborg, chefredaktör Norrtelje Tidning hade ett digert arbete med att välja ut stipendiaterna. Bland cirka 15 ansökningar valdes dessa tre ut.

-Det finns verkligen bra idéer runt om i vår kommun. Vi såg flera bra affärsidéer som på sikt kan skapa nya företag och ge nya arbetstillfällen. Pristagarna har presenterat en idé, en insats eller ett projekt som främjar och utvecklar företagandet. Våra tre stipendiater har också en utgångspunkt i miljö och lokalproducerat, säger Nuabs ordförande Tomas Ackelman.

Jury och utdelning

Juryn utgörs av Tomas Ackelman, Lena Norrman och Tommy Kårlin från NUABs styrelse samt  kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond och Norrtelje Tidnings chefredaktör Carl Juborg. Vid behov kommer juryn att anlita expertis utifrån beroende på projektets specifika område.

Respektive stipendium kan uppgå till maximalt 25.000 kronor. Ange sökt belopp i ansökan.     

Utdelning av stipendierna har skett under hösten 2021.