nuab

NORRTÄLJE UTVECKLING AB

Norrtäljes mest effektiva affärsnätverk

Nuab är ett nätverk mellan kommun och näringsliv, som bidrar till en positiv utveckling av Norrtälje kommun. Vi deltar i debatten om förutsättningar för näringslivets utveckling. Nuab har skapat en mötesplats som sannolikt inte återfinns i många andra kommuner. 

Här skapas en “Vi-känsla” som upplevs oerhört positiv av deltagarna.

En gemensam mötesplats

Förutom nätverksträffar och studiebesök på hemmaplan, arrangerar vi konferenser och studieresor till städer/regioner i Europa. 

De gemensamma upplevelserna vid seminarieresorna underlättar diskussioner. Genom dessa träffar har deltagarna tid att lära känna varandra mer, och med det leda till goda affärsuppgörelser i framtiden.

Nuab Norrtälje

NÄTVERKANDE

NUABs syfte är att sammanföra näringsliv och kommun. Vi skapar förutsättningar för samarbete och möten mellan aktörer inom kommunen.

DISKUSSION

Vi vill bidra till samhällsutvecklingen i kommunen. Vi vill skapa en möjlighet att mötas i viktiga frågor och skapa en gemensam plattform.

ENGAGEMANG

Vi stöttar lokala initiativ och evenemang för att stärka näringslivet och förutsättningarna för lokala företagare. Varje år delar vi ut ett hederspris.

Vilka frågor arbetar Nuab med?

NUAB brinner för lokala samhällsfrågor och vill skapa goda förutsättningar för näringslivet i kommunen. Vi är även starkt engagerade i sysselsättningsfrågor och befolkningsutveckling.

Givetvis arbetar vi även med frågor som skola, vård och omsorg och strävar till att utveckla och förbättra den kommunala servicen.

Tillsammans skapar vi en bättre tillväxt

Nuab är en av många andra mötesplaster för diskussioner om utvecklingen av vår kommun. En mångfald av olika mötesplaster ger alla goda krafter som vill skapa en positiv utveckling av vår kommun en möjlighet att delta.

Ju fler mötesplatser, ju fler kan vara med och bidra till samhällsbygget.

tillväxt

NUAB